.   

 

 

 

home | e-mail
 

Chtěl bych se s vámi, milí čtenáři, setkávat nad Biblí. Kéž vám Všemohoucí Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista požehná čtení těchto stránek. Pro správné zobrazení znaků v některých stránkách je potřeba nainstalovat hebrejský font. Ten je k stažení zde.

Jak učit - zdařilé vyučování o tom, jak vyučovat

O moudrosti - jak se stát moudrým podle Božího slova

Radikální smýšlení západního islámu - politická studie radikálního islámu

O dobru a zlu - je člověk schopen rozpoznat dobré a zlé?

O jednotě - jak překonat neshodu v rozdělené církvi Pána Ježíše

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh - jaký má tato část Božího slova význam pro nás dnes

Liturgie a stvoření - podnětný rozbor, který našel souvislost mezi židovskou liturgií a stvořením světa

Krize jako podstata židovství od Ješajahu Leibowitze - zamyšlení nad osudem izraelského národa

Pokora jako klíč k Toře - rabínská studie

Biblický důkaz pro všeobecnost biblické potopy - biblická studie, která obhajuje univerzální charakter biblické potopy

Diskuze nad tématy z těchto stránek - nové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.